Editorial Despre drepturi fundamentale, libertăţi civile şi cuvinte care ucid

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului reprezintă, poate, cea mai importantă realizare a umanităţii în domeniul social. Constituie, în fapt, vocabularul dezbaterii fireşti în societatea umană – jaloanele în funcţie de care decidem colectiv. Am ajuns cu greu la acest construct consensual, dar consensul însuşi este suficient pentru legitimarea lor. Prima teză a Declaraţiei este că ne naştem liberi şi egali în demnitate şi drepturi. Aşadar drepturile şi libertăţile...

Sursa : www.digi24.ro/opinii/despre-drepturi-fundamentale-libertati-civile-si-cuvinte-care-ucid-1698663