06 iul 2021 - Top știri

Admitere facultate 2021. Universităţile din România selectează viitorii studenţi în luna iulie. Criteriile de admitere, la buget şi taxă

Admitere facultate 2021

Examenul de Bacalaureat a trecut, dar emoţiile absolvenţilor de liceu sunt încă la cote ridicate. După afişarea rezultatelor la BAC 2021 urmează etapa admiterii la facultate.

Universităţile din România pun la dispoziţia viitorilor studenţi locuri la buget şi la taxă, concurând pentru a atrage cât mai mulţi tineri ieşiţi de pe băncile liceului şi nu numai. Modalităţile de admitere diferă, având la bază atât media de la examenul de Bacalaureat, cât şi alte forme de examen scris şi oral. Scrisorile de motivaţie sau interviurile sunt, de asemenea, folosite de facultăţi pentru a tria candidaţii.

CITEŞTE AICI: Adio, cursuri online. Studenţii de la o mare Universitate din România vor reveni fizic în amfiteatre

Admitere facultate 2021 - Universitatea din Bucureşti (UB)

Universitatea din Bucureşti a publicat recent detalii legate de procedura de admitere din iulie 2021. 

Aproape 8.000 de locuri bugetate –  mai exact, 7.865 – îi aşteaptă pe absolvenţii de liceu şi licenţă la admiterea de anul acesta la Universitatea din Bucureşti. Dintre acestea, peste 200 de locuri sunt alocate domeniilor prioritare de dezvoltare a României, 19 sunt destinate absolvenţilor de liceu proveniţi din sistemul de protecţie socială şi 50 sunt dedicate candidaţilor care îşi doresc să urmeze studiile în cadrul programelor de master didactic puse la dispoziţie de UniBuc.

Pentru programele de licenţă şi master, concursul de admitere la facultăţile Universităţii din Bucureşti se desfăşoară în perioada 1-30 iulie 2021, iar data limită de afişare a rezultatelor este 30 iulie 2021. În schimb, pentru programele de doctorat, perioada de înscriere este cuprinsă între 1 şi 20 septembrie 2021. Este important de precizat faptul că fiecare facultate are propriul calendar, cuprins în perioadele mai sus-menţionate. Datele pot fi consultate de toţi cei interesaţi pe website-urile facultăţilor.

Pentru studiile de licenţă, Universitatea din Bucureşti oferă celor interesaţi să studieze la una din cele 19 facultăţi un număr de 4.515 de locuri bugetate, în timp ce pentru candidaţii la studii de master, UB pune la dispoziţie 3.350 de locuri bugetate. Mai multe detalii cu privire la numărul de locuri bugetate scoase la concurs de fiecare facultate sunt disponibile în documentul de aici (pentru licenţă) şi în documentul de aici (pentru master).

Pentru sesiunea iulie 2021 a admiterii la Universitatea din Bucureşti, în ceea ce priveşte studiile universitare de licenţă se pot distinge cinci forme de admitere, stabilite de consiliile celor 19 facultăţi ale UB şi aprobate în Senatul UB:

  • Admitere pe baza mediei/ a notelor de la bacalaureat în cazul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri, al Facultăţii de Biologie, al Facultăţii de Chimie, al Facultăţii de Fizică, al Facultăţii de Geologie şi Geofizică, al Facultăţii de Litere, al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (pentru o parte din specializări), precum şi al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;
  • Admitere pe baza mediei de la bacalaureat şi a unui eseu motivaţional în cazul Facultăţii de Filosofie, al Facultăţii de Geografie, al Facultăţii de Istorie, al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, al Facultăţii de Ştiinţe Politice, precum şi al Facultăţii de Teologie Baptistă;
  • Admitere pe baza unei formule mixte în cazul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri (Business Administration), al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (pentru o parte din specializări), al Facultăţii de Matematică şi Informatică, precum şi al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică;
  • Admitere pe baza unui interviu motivaţional în cazul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”;
  • Admitere pe bază de examen în cazul Facultăţii de Drept.

Informaţii detaliate despre modalităţile de admitere la studiile de licenţă ale celor 19 facultăţi pot fi consultate aici.

În ceea ce priveşte programele de master din oferta educaţională a Universităţii din Bucureşti, modalităţile de admitere pentru sesiunea iulie-septembrie 2021 pot fi accesate aici.

Pentru admiterea din acest an, majoritatea facultăţilor oferă viitorilor studenţi şi masteranzi un proces online de înscriere şi admitere. De asemenea, unele facultăţi ale Universităţii din Bucureşti organizează şi o sesiune online de preînscriere, oferind candidaţilor posibilitatea de a-şi manifesta interesul pentru facultăţile respective şi de a fi la curent cu ultimele noutăţi cu privire la procesul de admitere.

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor din acest an, Universitatea din Bucureşti oferă şi posibilitatea de achitare online a taxei de înscriere, prin completarea formularului disponibil la adresa www.po.unibuc.ro, dar şi cazare gratuită în căminele UB, în limita locurilor disponibile, pentru trei nopţi. Cazarea va fi posibilă în baza prezentării, la administraţia căminului, a legitimaţiei de concurs şi a actului de identitate.

Nu în ultimul rând, candidaţii pot beneficia, alături de alte trei persoane, şi de acces gratuit în spaţiul Grădinii Botanice „Dimitrie Brandza” a Universităţii din Bucureşti, zilnic, în perioada 1-30 iulie 2021, în intervalul orar 8:00-20:00. Accesul se face pe baza legitimaţiei de participant la concursul de admitere.

Admitere facultate 2021 - Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Academia de Studii Economice din Bucureşti scoate la concurs peste 6500 de locuri la programele universitare de licenţă, aproape jumătate dintre acestea fiind finanţate de la bugetul de stat (5861 de locuri - învăţământ cu frecvenţă şi 820 de locuri - învaţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă). 

Anul acesta, admiterea se va desfăşura online, pe platforma admitere.ase.ro. Înscrierile au loc în perioada 9–16 iulie 2021, iar concursul constă în: eseul motivaţional; test de competenţă lingvistică (susţinut exclusiv de către candidaţii care optează pentru un program cu predare în limbă străină sau limbi moderne aplicate şi nu au certificat de competenţă lingvistică, recunoscut de ASE). Se calculează media generală de admitere, ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii liceale (30%).

Admitere facultate 2021 - Universitatea Politehnică din Bucureşti

şi Politehnica Bucureşti a publicat oferta educaţională pentru anul universitar 2021-2022. Politehnica scoate la concurs 4860 de locuri la buget şi 1030 de locuri cu taxă. 

În cadrul Universităţii sunt 15 facultăţi, cu un total de 85 de programe de studii. Pentru 13 din cele 15 facultăţi, candidaţii vor susţine un examen scris cu două probe, P1 şi P2, care va avea loc pe 19 iulie. Celelalte două facultăţi, Ştiinţa şi ingineria materialelor şi Chimie aplicată şi ştiinţa materialelor, îi vor supune pe viitorii studenţi unui interviu în cadrul căruia vor avea de rezolvat un test grilă.

Admitere facultate 2021 - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pune la dispoziţia viitorilor studenţi peste 5.000 de locuri bugetate şi peste 10.000 de locuri cu taxă. 2.840 de locuri sunt pentru învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Admiterea la facultate are loc în perioada 12-29 iulie 2021, principalul criteriu fiind, în majoritatea cazurilor, media obţinută la examenul de Bacalaureat. Excepţie fac, însă, Facultatea de Drept (examen de admitere), Facultatea de Matematică şi Facultatea de Fizică (teste de admitere), Teologie Ortodoxă: (interviu motivaţional), Teologie Reformată şi Muzică (interviu), Facultatea de Teatru şi Film (două etape de probe pentru actorie, prima eliminatorie, a doua atelier - monolog).

Admitere facultate 2021 - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

Pentru viitorii medici, admiterea la facultate este un proces pentru care majoritatea studenţilor se pregătesc din vreme. Anul acesta, înscrierile la UMF Carol Davila se desfăşoară în perioada 6-16 iulie 2021, iar examenul de admitere are loc pe 25 iulie. 

Iată numărul de locuri disponibile pentru fiecare specializare:

  • Medicină: 710 buget, 250 taxă;
  • Medicină dentară: 213 buget, 100 taxă;
  • Farmacie: 121 buget, 20 taxă;
  • Asistenţă medicală generală: 94 buget, 6 taxă, astfel - Moaşe: 10 buget, 5 taxă / BFKT: 43 buget, 7 taxă / Tehnică Dentară: 45 buget, 5 taxă.

Admitere facultate 2021 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în toate cele 15 facultăţi, preînscrierea şi înscrierea pot fi realizate online, pe platforma inscriere.uaic.ro:

Sesiunea de preînscriere a început din data de 5 aprilie şi se încheie duminică, 11 iulie 2021. Înscrierea candidaţilor are loc în perioada 12-17 iulie 2021, iar de pe 19 până pe 21 iulie 2021 se desfăşoară selecţia candidaţilor, urmată de afişarea rezultatelor.

Cei care nu au reuşit, din diverse motive, să intre la facultate în luna iulie mai au o şansă în sesiunea de toamnă, din luna septembrie, care are loc în intervalul 6-8 septembrie 2021. Atenţie, însă:  sesiunea de admitere din septembrie va fi organizată doar la facultăţile unde vor rămâne locuri libere.